De kracht van een energiek team is het goud van de organisatie.

Teams dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een fijne werksfeer. Een sterk team maakt gebruik van de onderlinge verschillen en speelt in op de gezamenlijke ambities. Het team inspireert en motiveert zorgprofessionals om het beste in elkaar naar boven te halen.

De teamenergie straalt af op collega’s, cliënten/patiënten en de organisatie als geheel. Besmettelijk dus, in de goede zin van het woord.
Wij noemen zo’n energiek zorgteam een magneetteam.

Hoe creëer je een Magneetteam?

Op een onconventionele en inspirerende manier gaan we het team positief ontregelen. Vastgeroeste patronen worden doorbroken om inzicht te krijgen in de individuele motivaties en de kracht van een team. Vertrouwen, openheid en zelfinzicht zijn de basis om op verder te bouwen. Om jouw team in beweging te krijgen hangen we figuurlijk de vuile was buiten, gaan we professioneel roddelen en bouwen we letterlijk aan een basis onder het team.

We zetten jouw team dus in beweging. En beweging brengt verhelderende inzichten, geeft krachtige energie en zet de gezamenlijke doelen op scherp. Maar dat is niet genoeg!

Om de ingeslagen weg te borgen voor de toekomst is er meer nodig. We gaan energiek verankeren. De kracht van het team wordt nu de kracht van de organisatie. De teams gaan zich blijvend ontwikkelen en zullen elkaar aanspreken op de waardevolle instinkers die na verloop van tijd weer ontstaan. In onze borgacademie gaan we voor de ijzersterke verbinding op de lange termijn.
Lees meer over de Borgacademie

Creatieve ontwrichting met als doel de inzichten te borgen voor de toekomst.

Programma-aanbod Magneetteam

De programma’s die wij speciaal voor zorgteams ontwikkelen zijn altijd maatwerk. We gaan uit van de behoefte van de zorgteams en de organisatie. Wel hebben alle programma’s vaste onderdelen zoals de training Team Fundament en onze Borgacademie. Zonder fundament geen stevige basis. En zonder borging geen lange termijn resultaat! 

Buiten de vaste onderdelen van het programma adviseren wij op basis van de Teamscan over het vervolg. Wat heeft het team nodig, waar kunnen we ondersteuning bieden en welke elementen dragen bij aan het optimale rendement? We bieden het programma dat het beste bij jouw team past! 

Met de Borgscan kunnen we de groei en ontwikkeling van het team inzichtelijk maken voor henzelf en de organisatie. Ook komen hierin de aandachtspunten voor de teamontwikkeling voor de toekomst naar voren. Want dat is waar we voor staan: een ijzersterke verbinding op de lange termijn!

Nieuwsgierig geworden naar ons trainingsaanbod?
KLIK HIER

dit leveren onze teamprogramma’s op…

Teamscan
Digitaal teamonderzoek Trainingsdag Teamrapport Evaluatie & Advies

Start met een teamscan en weet als team wat je te doen staat samen om een team te worden waar je bij wilt horen! Van inspirerende nulmeting naar heldere prioriteiten en een teamenergie die 'AAN' staat.

Dit levert een teamscan op:
 • inzicht in de sterke-en verbeterpunten van het team;
 • creëren van positiviteit en motivatie binnen het team;
 • blootleggen van groeimogelijkheden;
 • inzicht in de individuele bijdrage binnen het teamproces;
 • commitment voor het gezamenlijk doel;
 • een teamrapport met alle inzichten op een rij;
 • de opstap naar een energiek team.

Bij teamprogramma's met méér dan ⭐️ is dit een vast onderdeel.

KICK-ON

voor teams die voor het eerst met elkaar gaan samenwerken

Trainingsdag Team Fundament Trainingsdag op maat Coaching on the job Evaluatie & Advies Toegang Borgacademie

3 maanden

Dit kick-on programma geeft teams die voor het eerst met elkaar gaan samenwerken
een energieke en vliegende start!

Dit levert het kick-on programma op:

 • de teamleden kennen elkaar persoonlijk & professioneel;
 • iedereen staat 'AAN' om samen te bouwen aan een energiek team;
 • inzicht in de verschillende gedrags- en communicatiestijlen;
 • versterkt het wij-gevoel binnen het team;
 • vergroot het vertrouwen en openheid;
 • je weet als team waar je voor staat en voor gaat;
 • groei in persoonlijke ontwikkeling;
 • energieke verankering van de inzichten op de werkvloer.
TEAMPROGRAMMA

voor bestaande teams

Trainingsdag Team Fundament Evaluatie & Advies Toegang Borgacademie

3 maanden

Het ⭐️-programma legt een stevig fundament.
Van hieruit kan het team uitgroeien tot een krachtig en energiek team.

Dit levert het ⭐️-programma op:

 • de teamleden kennen elkaar persoonlijk & professioneel;
 • vergroten van het vertrouwen & openheid;
 • inzicht in de verschillende gedrags- en communicatiestijlen;
 • versterkt het wij-gevoel binnen het team;
 • team beweegt van herkennen naar erkennen;
 • versterkt de energieke werksfeer;
 • groei in persoonlijke ontwikkeling;
 • energieke verankering van de inzichten op de werkvloer.
TEAMPROGRAMMA

voor bestaande teams

Teamscan Trainingsdag Team Fundament Trainingsdag op maat Dagdeel teamevaluatie Coaching on the job (6 uur) Borgscan Evaluatie & Advies Toegang Borgacademie

6 maanden

Het ⭐️⭐️-programma doorbreekt vastgeroeste patronen binnen het team, zorgt voor verhelderende inzichten en zet de gezamenlijke doelen op scherp.

Dit levert het ⭐️⭐️ -programma op:
 • resultaten uit het ⭐️-programma;
 • als team kwaliteiten benutten en elkaar aanvullen;
 • verbetering in de samenwerking en communicatie;
 • grotere gedeelde verantwoordelijkheid en initiatief;
 • vergroot de positieve aanspreekcultuur;
 • energieke verankering van de inzichten op de werkvloer.

 

TEAMPROGRAMMA

voor bestaande teams

Teamscan Trainingsdag Team Fundament Trainingsdag op maat 2 dagdelen teamreflectie Dagdeel teamevaluatie Coaching on the job (12 uur) Borgscan Evaluatie & Advies Toegang Borgacademie

12 maanden

Het ⭐️⭐️⭐️-programma zet een team neer waar je bij wilt horen!
Er ontstaat een energiek team met een ijzersterke verbinding waarin teamleden elkaar inspireren en motiveren om het beste in elkaar naar boven te halen!

Dit levert het ⭐️⭐️⭐️-programma op:

 • resultaten uit het ⭐️⭐️ -programma;
 • moeilijke situaties en conflicten in het voordeel laten werken voor gezamenlijke groei;
 • benutten van nieuwe (ontwikkel)mogelijkheden;
 • een optimaal leerklimaat voor blijvende ontwikkeling;
 • een energieke teamcultuur;
 • een ijzersterke verbinding binnen het team;
 • energieke verankering van de inzichten op de werkvloer.
Behoefte aan persoonlijke coaching? Dat kan!